PROGRAM EKONOMICZNY

„Sztuka liczenia” — jest to półgodzinny program ekonomiczny, uka­zujący się na antenie od 1968 roku z częstotliwością raz na miesiąc. Jego założeniem jest popularyzacja podstaw ekonomii w aspekcie pragmatycz­nym oraz popularyzacja kategorii ekonomicznych, którymi operujemy w propagandzie i w języku gospodarczym. Jak wygląda mechanizm inwe­stowania! co to jest efektywność, co to jest intensywność, Mjy a tan- sumpcja, międzynarodowy podział pracy — to tylko niektóre zagadnienia omówione w dotychczasowych audycjach tego cyklu. Uczestniczyli w nich wybitni teoretycy (jak na przykład prof. prof. Pajestka, Sołdaczuk, Lipiń­ski Morecka, Sadowski i inni) oraz praktycy — przedstawiciele rożnych zakładów przemysłowych, takich jak: „Phenix”, „Stomil .

SZCZEGÓLNIE DUŻE ODSETKI

Szczególnie duże odsetki wypowiadających swoje postu­laty programowi obserwuje się w godzinach kulminacji aktualnego i P?” stulowanego wykorzystania telewizji. Na ile uzyskane dane pozwalają sformułować syntetyczną ocenę, stwierdzić można z dużym przybliżeniem, że postulowany przez badanych telewidzów program ramowy telewizji polskiej pokrywa się z rzeczywistym aktualnym programem ramowym. Świadczy to o powstaniu wśród telewidzów nawyków dostosowania się do istniejącej rzeczywistości, co nie wyklucza jednak własnych poglądow na te sprawy u znacznej części’ odbiorców.

OGÓLNA ANALIZA

Ogólna ana­liza tej części badania wskazuje zresztą na zasadniczą zgodność postula­tów telewidzów z tym, co dotychczas telewizja qferuje.Czy możliwe jest zbudowanie schematu syntetycznego dziennego pro­gramu ramowego w oparciu o półtora tysiąca indywidualnych programów postulowanych przez respondentów?Raczej nie, gdyż musielibyśmy w konstrukcji takiego schematu przyj­mować założenie nazbyt arbitralne wobec stosunkowo dużego rozprosze­nia głosów na różne typy programów. Uznanie, iż w niedzielę w godzi­nach 14—15 telewidzowie pragną oglądać teleturnieje, dlatego, iż padła na nie największa liczba głosów (13°/o) byłoby nadmiernym uproszczeniem rzeczywistości.

BADANIA NIETYPOWE

Jeżeli zdarzają się sytuacje nie stosowania się do dyrektyw badania, to zazwyczaj skutkiem niedostatecznego zrozumienia zaleceń, lub braku świadomości wagi jaką mają niektóre dyrektywy metodyczne. Jasne i komunikatywne wytłuma­czenie błędu i wskazanie konieczności przestrzegania reguł likwiduje na ogół błędy i ich źródła.Za badania nietypowe uznaje się w Ośrodku te wszystkie studia ba­dawcze, które nie są realizowane przy zastosowaniu opisanej powyżej ogólnopolskiej próby telewidzów, jak również w których mea ze współpracy sieci społecznych ankieterów.

BADANIA PILOTAŻOWE

Badanie pilotażowe przeprowadza się zazwyczaj na 100-osobowej „mikropróbie” przyszłych respondentów. Pilotaż ma na celu sprawdzenie jednoznaczności stosowanych w kwestionariuszu terminów, ich komunikatywności, zdol­ności respondentów do udzielania odpowiedzi, prawidłowości konstrukcji pytań, wreszcie prawdopodobnych rozkładów ilościowych odpowiedzi. W rezultacie pilotażu dokonuje się w kwestionariuszu ostatecznych korek- tur przed badaniem właściwym. Typowe badania nad społecznym oddziaływaniem telewizji prowadzi się w oparciu o próby udziałowe (quota).

BADANIA TYPOWE — REPREZENTATYWNE

Niezbędnymi elementami tej metody są: odpowiednio przygotowany kwestionariusz, odpowiednio obliczona i dobrana próba respondentów, odpowiednio przeszkolony zespół ankieterów dla realizacji wywiadów.Ze względu na ilościowy charakter badań typowych kwestionariusze do wywiadów są narzędziami w pełni standaryzowanymi. _ Składają się one w przeważającej części z pytań tzw. zamkniętych, to jest przedsta­wiających respondentowi dwie lub więcej gotowe odpowiedzi do wyboru. Nieliczne pytania otwarte — pozostawiające badanemu pełną swobodę wypowiedzi stosuje się zazwyczaj dla uzyskania uzasadnień głoszonych opinii lub postulatów.

WYDAWANE PRZEZ OŚRODKI

Ośrodek wydaje aktualnie wspomniany dwutygodnik „Aktualności Radiowo-Telewizyjne” oraz „Studia Radiowo- -Telewizyjne”, zawierające rozprawy teoretyczne i wyniki badań empi­rycznych dotyczące radia i telewizji, serię „Z badań Ośrodka , w której publikowane są większe rozprawy teoretyczne i wyniki badań naukowych jako publikacje oddzielne. Publikacje te są rozprowadzane wśród kierow­nictwa Komitetu, przekazywane najważniejszym bibliotekom i placów­kom naukowym. Wyniki wielu badań są także czasami przekazywane szerokiemu ogółowi słuchaczy radia w znanej audycji pt. „Radioproble- my”, nadawanej w programach Polskiego Radia w każdą niedzielę i po­niedziałek.

Mądrze zaplanuj swoje zakupy

Zakupy są dla nas już codziennością. Jednak dla wielu są codziennym i bardzo przykrym obowiązkiem. Nie zawsze mamy ochoty na poranne wyjścia z domu kiedy pada deszcz, albo jest zimno. Ale co zrobić gdy na śniadanie nie ma nic? Dlatego aby zakupy były przyjemnością trzeba je zaplanować. Przecież na zakupy nie trzeba chodzić codziennie. Można zrobić zapas i chodzić do sklepu co kilka dni, jeżeli wyjście do osiedlowego sklepiku sprawa nam taki problem. Aby zmienić podejście do zakupów, warto opracować pewien plan zakupów. Robić listę przez zakupami. Unikać też należy godzin, gdzie w dużych marketach jest tłoczno, na przykład w piątkowe popołudnie bądź wieczór. Najlepiej zakupy robić wcześnie rano, wtedy nie ma jeszcze tylu klientów. Aby zakupy sprawiały radość najlepiej wybrać się na nie w czasie wolnym od pracy, tak aby móc swobodnie bez pospiechu obejrzeć zakupywany towar. Zakupy z zegarkiem na ręku i ciągłymi nerwami i obawą przed spóźnieniem nie nalezą do przyjemności. Każdy powinien znaleźć swój indywidualny sposób na udane zakupy. Bo zakupy to ważny moment, musi on zatem sprawiać przyjemność.

Sklepy sportowe – kto je odwiedza?

Koncentrując się na odpowiednich sklepach warto wziąć pod uwagę również te sportowe. Najczęściej brane pod uwagę są akcesoria dla młodszych, dlatego sklepy sportowe są odwiedzane przez rodziców młodych sportowców. Kupowane są odpowiednie urządzenia sportowe, piłki, ubrania, ale także inne elementy przykładowo materace. Z całą pewnością sklepy sportowe są namiętnie odwiedzane przez samych zainteresowanych, a więc przez osoby, które, na co dzień zajmują się uprawianiem sportów. Nie tylko zawodowcy mogą mieć potrzeby, aby korzystać z artykułów dostępnych w tego typu sklepach, również amatorzy często się wyposażają w takich miejscach. Warto też dodać, że artykuły przeznaczone dla sportowców są coraz częściej uwzględnione na sklepach internetowych. Nie trzeba, więc wychodzić ze swojego mieszkania, aby zobaczyć, co dany sklep ma do zaoferowania i do tego, by ewentualnie kupić jakąś rzecz. Bez wątpienia korzystanie z takich propozycji staje się bardzo ważne zwłaszcza, jeśli chodzi o przyszłą karierę sportowca.

Moja historia

Otóz moja historia jest dosc nieskomplikowana lecz smutna. Jak juz wczesniej wspomnialam korzystalam z uslug pewnego serwisu ogloszeniowego, który wydawal sie byc bardzo porzadnym i renomowanym serwisem ogloszeniowym. Oferty jakie byly tam dostepne byly ofertami pracy. Wielu z nas szuka przeciez pracy na wakacje za granica. W naszym kraju ciezko matce z dwójka dzieci znalesc prace, wiec wiele osób wedruje za granice naszego kraju w poszukiwaniu pracy. Wiadomo, ze samemu ciezko znalesc prace, szczególnie jesli siedzi sie w domu i nie ma mozliwosci wyjazdu za granice w celu poszukiwan jakiegos stanowiska. Juz samo dzialanie niektórych biur posrednictwa jest dosc skomplikowane i nie do konca uczciwe. Jednak zeby serwis ogloszeniowy mógl byc takim oszustwem, nigdy bym na to nie wpadla. Otóz znalazlam ten serwis i postanowilam sie zalogowac by miec dostep do informacji. Juz przy zamym zapisie zaszokowala mnie cena uczestnictwa. Piecdziesiat zlotych na miesiac to dosc duzo, jak na mozliwosc poogladania ofert.

NAJBARDZIEJ POŻĄDANE INFORMACJE

images (1)

Oka­zało się, iż 28,3% stałych widzów magazynu skorzystało osobiście z ta­kich wskazówek, a 10,6% przekazało je znajomym, powołując się na daną audycję. Najbardziej pożądane informacje dotyczyły:  właściwej eksploatacji i konserwacji pojazdu;    bezpiecznej jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych (wypro­wadzanie pojazdu z poślizgu, jazda we mgle);   wprowadzenia drobnych usprawnień, umożliwiających wygodną i     bezpieczną jazdę (zamontowanie pasów bezpieczeństwa, zabezpieczenie tylnej szyby przed zamarzaniem); jak również  właściwego rozumienia i przestrzegania przepisów kodeksu drogowego.

CHARAKTER PORADNIKA

images (2)

Mimo wyraźnego sprofilowania tego programu, mającego często cha­rakter poradnika dla zmotoryzowanych, oglądają go również miliony tele­widzów, dla których problemy motoryzacji — i to zarówno tej małej (na miarę „Syrenki” czy „Trabanta”, zmiany oleju lub regulacji hamulców) jak i tej dużej, prowadzącej do elektronicznych rozwiązań sygnalizacji świetlnej na światowej klasy autostradach — są po prostu problemami człowieka XX wieku. O rozmiarach zainteresowania tymi zagadnieniami świadczy m.in. fakt, iż wśród stałych widzów ,,Za kierownicą” większość (blisko 60%) stanowią osoby nie posiadające ani samochodu, ani motocykla, jak również nie planujące zakupu tych przedmiotów w ciągu najbliższych dwóch lat.

NA PODSTAWIE MATERIAŁU

images

Na podstawie zebranego materiału możemy stwierdzić, iż większosc z nich — w obu przypadkach — dotyczyła opieki nad niemowlętami (głównie racjonalnego ich żywienia) i wychowania dzieci starszych; w na­stępnej kolejności zostały wymienione porady z zakresu zdrowia psychicz­nego oraz udzielania pierwszej pomocy przy porażeniach, stłuczeniach, oparzeniach; wreszcie — informacje na temat szkodliwości palenia ty­toniu. Nieco bardziej wnikliwa analiza tego materiału pozwala na dalsze wnioski, które już mogą budzić pewne obawy co do ścisłości przekazywa­nych informacji.

OGLĄDANE AUDYCJE

kontrolny-680x510

Są oczywiście audycje, które telewidzowie oglądają bez względu na porę emisji jak i na własne stałe zainteresowania, ale zwykle dotyczą one wydarzeń wyjątkowych. Do takich właśnie należy zaliczyc bezpośrednią transmisję z pierwszego lądowania człowieka na Księżycu, ktorą oglą a o (w nocy z 20 na 21 lipca 1969 roku) 65,5«/» badanych. Wprawdzie jest to bezsprzecznie odsetek wysoki, tym niemniej obejmujący tylko dwie trze- cie ogółu posiadających odbiorniki telewizyjne we własnym mieszkaniu. Pozostali telewidzowie (31,4%) oglądali już powtórzone z zapisu audycje poświęcone temu wydarzeniu, nadane w innym, bardziej dogodnym, ter­minie.

WŚRÓD INNYCH DZIEDZIN

telewizja_660

Zatem, mimo iż mniej telewidzów interesuje się biologią aniżeli historią, to jednak „Spotkania z przyrodą”, program popularyzujący tę pierwszą dziedzinę wiedzy ma kilkakrotnie więcej zwolenników niż pro­gram o tematyce historycznej. Jeszcze większe rozbieżności wystąpią, jeśli porównamy wielkość audytorium „Piórkiem i węglem” i deklarowane zainteresowania historią sztuki i architekturą (która została umieszczona  w tabeli wśród „innych” dziedzin, ponieważ wskazało na nią mniej niż ydaje się więc, że wpływ czynników, które (na początku rozdziału) zaliczyliśmy do grupy pierwszej, a pochodzących od nadawcy, jest decy­dujący ffipotezf tę sprawdziliśmy jeszcze w dalszej części mniejszego.

W WIELU PRZYPADKACH

pobrane

W jakich przypadkach i w jakim stopniu kierunki zainteresowań tele­widzów mają wpływ na oglądanie poszczególnych programów? Przedsta­wiliśmy badanym kilkanaście dziedzin wiedzy z prośbą o podkreślenie trzech, które ich najbardziej interesują. Analiza porównawcza między zainteresowaniem telewidzów określo­nymi dziedzinami wiedzy a zainteresowaniem programami, popularyzu­jącymi te dziedziny wskazuje na dość znaczne rozbieżności. Dla przy­kładu tylko podajmy, że historią interesuje się 32°/o ogółu odpowia­dających na ankietę, gdy tymczasem „Dialogi historyczne” ogląda regu­larnie tylko niecałe 10%, a’od czasu do czasu 18%; natomiast zaintereso­wanie biologią deklaruje 23,5% badanych, a audycje z cyklu „Spo­tkania z przyrodą” ogląda 40% w sposób regularny i ponad 35% od czasu do czasu.